Pielęgniarka środowiskowa

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA  WIOLETTA PYTLOS

 • pomiar podstawowych parametrów życiowych
 • iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne
 • wlewy dożylne
 • stawianie baniek
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji niemowląt
 • doradztwo w zakresie szczepień ochronnych
 • wizyty patronażowe
 • monitorowanie rozwoju dziecka
 • pielęgnacja ran i usuwanie szwów
 • opiekę nad przewlekle chorymi
 • rozpoznawanie problemów zdrowotnych niemowląt
 • pomoc przy organizacji wsparcia i opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania pacjenta
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych

OPIEKA PIELĘGNIARSKA UDZIELANA  JEST W DOMU PACJENTA

przychodnia nfz

515 483 627

przychodnia rodzinna